Кои Сме Ние

Внимание: Информацията на тази страница е обект на отговорност, авторски права и правилата, свързани със защита на личните данни

КлаудСигма е иновативен Infrastructure-as-a-Service (IaaS) доставчик, базиран в Цюрих, Швейцария. КлаудСигма е създаден, за да посрещне растящите нужди за истинска потребителска IaaS-платформа, която не налага или установява минимални ограничения относно потребителското използване на нейните компютърни ресурси. Ние сме горди да бъдем избрани като една от първите 25 европейски клауд компании по темпове на растеж за 2010.

Основателите на КлаудСигма не са удовлетворени от настоящото пазарно предлагане, което прави свързването на текущите сървърни потребности на потребителите с доставчиците на клауд-платформи изключително сложно. Допълнително, много от предлагащите IaaS-услуги имат изисквания към операционните системи, които могат да се използват, както и към размера на наличните сървъри; много сървъри се изгубват за потребителите при спиране; използваното потребителско пространство не е надеждно и др. Продуктът на КлаудСигма е разработен, за да коригира директно тези проблеми.

Съобщение от Изпълнителния Директор на КлаудСигма Патрик Бейли:

“Ние сме 100% фокусирани върху предлагането на клауд компютинг производителност и услуги на клиентите си от световна класа и по гъвкав, и открит начин. Изборът на КлаудСигма за Ваш клауд хостинг партньор означава избор на компания, която се грижи истински за своите работни взаимоотношения. Ние гледаме на нашата роля като на партньорство, предлагайки стабилна основа, върху която клиентите ни изграждат тяхната компютинг-инфраструктура и комерсиално-полезни продукти във времето. Да имате ценен партньор, който разбира Вашия бизнес и може да Ви помага и поддържа, когато е необходимо, е от изключителна важност.”

Преди всичко, цел на нашата фирма е да направи предлагането на услугите си общодостъпно. Много технически-подготвени потребители биха определили напълно завършената API-среда като автоматизирана и лесна за използване, в съчетание с по-голямата свобода, която нашата система им позволява. Потребителите с по-ниски технически познания биха определили уеб-базирания интерфейс като интуитивен, а мрежата на КлаудСигма – като безценен ресурс в по-нататъшното използване на клауд къмпютинг.

Основателите на КлаудСигма избраха Швейцария като местоположение, заради следните ключови предимства:

  • Отлична мрежова свързаност с цяла Европа и останалата част на света
  • Наличие на една от най-надеждните и чисти електрически мрежи в световен мащаб (95% производство на зелена електрическа енергия)
  • Силно развита и уважавана правна рамка относно поверителност и защита на данни
  • Многоезична местна среда
  • Цюрих като жизнен и бързо разрастващ се технологичен хъб.

Нашият клауд-център се помещава в център за данни Interxion в Глатбруг в близост до Цюрих. Той е естествения избор като местоположение за неутрален хостинг на данни от висок клас в Швейцария. Централата на КлаудСигма също се намира в центъра за данни Interxion, което позволява на инженерите ни незабавен физически достъп до нашите клауд-системи.Ако имате идея или предложение за продукт, моля свържете се с нас на ideas@cloudsigma.com!

КлаудСигма е търговското наименование и регистрираната търговска марка на CLOUDSIGMA AG, фирма, създадена в кантон Цюрих, Швейцария. Софтуерът, използван като част от продукта на КлаудСигма, е разработен през 2008 и началото на 2009. CLOUDSIGMA AG е създадена в края на 2009, позволяващо й да излезе като оператор на този пазар.

This post is also available in: English, Spanish, German