Отказване на Отговорност

CLOUDSIGMA AG, търгуваща като “CloudSigma” (“ние”, “нас”) предприема всички логични действия по осигуряването на това, че информацията, съдържаща се на www.cloudsigma.com (“Уебсайта”) е точна, въпреки това, ние не можем да гарантираме нейната точност и си запазваме правото да променяме информацията на този Уебсайт (включително Условията на ползване) по всяко време. Вие (“Вас”, “Вашите”) по тази причина сте длъжни да проверявате тези условия на ползване за каквито и да е такива промени всеки път, когато посетите този уебсайт.

На основата на всичко, което знаем, информацията, съдържаща се в този Уебсайт, е точна. Въпреки, че ние предприемаме възможните усилия по осигуряване на нейната точност, КлаудСигма не прави кавито и да е обещания или поема гаранции относно този уебсайт или относно съдържанието в него, включително какъвто и да е текст, графика, реклами, линкове или други елементи. Ние няма да бъдем отговорни пред който и да е клиент или гражданин за каквато и да информация, предоставена на този уебсайт. Нашият уебсайт се предлага във вида, в който е, и ние не поемаме каквито и да е обещания или гаранции, ако такава информация впоследствие се окаже неточна или неактуална. Нито КлаудСигма, нито който и да е сътрудник на този уебсайт поема каквото и да е обещание или каквато и да е гаранция, условие, задача или период, изразени или наложени относно условие, качество, производителност, точност, годност за употреба, завършеност или неналичие на вируси на съдържанието на този уебсайт или, че такова съдържание ще бъде точно, осъвременено, непрекъсвано или без грешки. КлаудСигма не поема отговорност и не може да е отговорна за каквато и да е щета при браузърна употреба или използване на този уебсайт, както и за вируси, които могат да инфектират компютърното Ви оборудване или друга собственост по причина, свързана с достъпа Ви до него.

При никакво събитие, КлаудСигма не може да носи отговорност за каквито и да са щети, загуби, повреди или искове, или за каквито и да са преки, непреки, случайни, следствени загуби от какъвто и да е тип (включително, но неограничаващи се със загубени печалби, данни или спестявания), без значение на това как възникват (включително, но неограничаващи се с неизпълнение на КлаудСигма) във връзка с използването на този уебсайт; или за копирането или използването на каквато и да е информация или материал, съдържан или отразен в този Уебсайт; или за всякакъв срив или забавяне използването или невъзможност за използване на който и да е компонент на този Уебсайт. Информация за финансови услуги от какъвто и да е тип не поражда каквато и да е форма на финансов съвет.

E-мейл

За да отговорим на Вашите изисквания, трябва да знаем Вашето име, е-мейл адрес и телефонен номер за връзка. Подробностите за Вашия е-мейл адрес ще бъдат съхранявани възможно най-сигурно, заедно с всякаква друга информация, която съхраняваме за Вас. Вие няма да получавате каквито и да са ‘junk’ е-мейли и Вашите детайли ще бъдат третирани в съответствие с Политиката на конфиденциалност на КлаудСигма.

Препратки

Този уебсайт може да съдържа препратки към други уебсайтове (“Свързани уебсайтове”). Ние поставяме тези препратки само за Ваше удобство и информация и, като такива, Вие получавате достъп до тях на Ваш собствен риск. Ние не контролираме съдържанието и дизайна на други уебсайтове; по тази причина , ние не сме отговорни и не одобряваме съдържанието на други уебсайтове.

Промени в уебсайта и Условията на ползване

Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на на този Уебсайт (включително Условията на ползване) във всеки един момент. Ето защо е Ваша отговорност да посещавате страницата сУсловията на ползване всеки път, когато посещавате или използвате нашите услуги, за да проверите, дали каквито и да било промени са направени. Ако не сте съгласни с направените промени, Вие трябва незабавно да прекратите използването на този сайт.

Въпреки, че ние се стремим по всякакъв начин да осигурим запазването на високия стандарт на този Уебсайт, както и неговата непрекъснатост, ние не поемаме каквото и да е задължение или отговорност по функционирането на този Уебсайт (или каквато и да е определена част от него). Ако която и да е клауза от Условията на ползване е противозаконна, недействителна или неприложима, тогава тази клауза трябва да се счита делима отУсловията на ползване и не трябва да засегне действителността или приложимостта на която и да е от оставащите клаузи.

Вашите законни права не се засягат от тези условия.

Условията на използванена този Уебсайт и съдържанието на този Уебсайт трябва да бъдат уреждани и тълкувани в съответствие с швейцарското законодателство и потребителят, и КлаудСигма се съгласяват, че Кантон Цюрих и швейцарски съдилища трябва да имат изключителната юрисдикция да се произнасят по всеки спор, който може да възникне от този Уебсайт.

Как да се свържете с КлаудСигма?

Ние посрещаме с желание Вашите възгледи относно нашия Уебсайт, Условията на ползване и Политиката на конфиденциалност. Можете да се свържете с нас, като изпратите е-мейл до legal@cloudsigma.com.

Последно усъвременен: 26-ти април 2010
Авторски права CLOUDSIGMA AG, 2010. Всички права запазени.

This post is also available in: English, German