Политика на Поверителност

Вашата конфиденциалност е важна за нас. Тази политика на Поверителност описва информационните практики, които ние, CLOUDSIGMA AG, търгуваща като “CloudSigma” (“ние”, “нас”) прилагаме във връзка с информацията, която Вие, (“Вие”, “Вашите”) предоставяте при използване на www.cloudsigma.com (“Уебсайтът“) или при комуникация с нас по друг начин по отношение на услугите ни. Зареждайки и използвайки Уебсайта и/или общувайки с нас във връзка с услугите ни, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в тази Политика на Поверителност.

Информацията, която събираме

Ние събираме лична информация, отъждествяваща се с Вас (включително име, адрес, телефонен номер и е-мейл адрес) (“Лична информация”) в следните ситуации:

 • Информация, която Вие предоставяте: когато встъпвате в споразумения с нас или извършвате запитвания във връзка с услугите, които предлагаме, и/или закупувате нашите услуги, и/или се свързвате с нас по друг начин, за да получите информация, свързана с нас или нашите услуги.
 • Информация, събирана автоматично, използвайки cookies: когато и да си взаимодействате с Уебсайта, ние събираме и съхраняваме определен тип информация, като използваме “cookies”. Описание на това как използваме cookies може да видите по-долу.
 • Информация от други източници: от време на време, ние получаваме информация от трети страни в процеса на предоставяне на услугите към Вас (включително при обработка на плащанията).

Данните и информацията, които Вие прикачвате в средата на КлаудСигма

Потребителите на КлаудСигма могат да прикачват и прехвърлят данни към виртуални дискове (“Виртуални дискови данни”) за съхраняване и използване във връзка с услугите ни. Всички Виртуални дискови данни, прикачени към КлаудСигма, се съхраняват сигурно на сървърите ни в определените технически помещения в Швейцария. Всички виртуални дискови данни се съхраняват криптирани, използвайки 256-битова AES-TLX криптираща каскада.

Освен ако не дадете на КлаудСигма изрично разрешение, ние никога няма да проучваме Вашите съхранявани данни и само ще измерваме обема на Вашите трансферирани данни за причини по таксуването или бихме прегледали Вашите трансферирани данни при подозрения за нарушения в Политиката ни по допустимо използване. Ние никога не ще разкрием Ваши данни пред каквито и да са трети страни, освен ако не сме принудени да го направим по съдебен или административен ред (вижте по-долу).

Как обикновено използваме информацията за Вас

Ние ще използваме Вашата Лична Информация само за целта/ите, заради които Вие ни я предоставяте, включително например, за да:

 • отговаряме на Вашите запитвания и да Ви предоставяме осъвременена информация, свързана с услугите ни;
 • обработваме молби за услуги и да предоставяе тези услуги до Вас;
 • обработваме плащания;
 • общуваме с Вас за клауд компютинг и нашите услуги (включително) промоционални оферти;
 • осъвременяваме нашите данни и поддържаме всякаква профилна информация, която Вие може да имате с нас;
 • предотвратяваме или откриваме измами или злоупотреби с нашия Уебсайт; и
 • позволяваме на трети страни да извършват технически, логистични или други функции от наше име.

Ние споделяме Вашата Лична Информация от време на време само с нашите свързани офиси и назначени представители, и подизпълнители, когато е нужно, както и с други лица, само както е посочено по-долу.

Ние предприемаме мерки, за да установим, че страните, с които споделяме Вашата Лична информация, следват практики поне толкова защитени, колкото тези, описани в тази Политика на Поверителност:

 • Сътрудници, представители и подизпълнители: от време на време изискваме от други фирми да изпълняват операции от наше име, включително обработка на документация, изпращане на клиентски съобщения, анализиране на данни, предоставяне на маркетингова помощ, обработка на плащания. Те имат достъп до лична информация, необходима за изпълняването на техните функции, но не могат да я използват за други цели.
 • Новини и промоционални оферти: ако предварително сте дали съгласието си, ние Ви изпращаме новини и информация за нашите промоционални оферти. Ако не желаете повече да получавате такива оферти, моля уведомете ни на info@cloudsigma.com.
 • Работни трансфери: при всякакви транзакции (например купуване или продаване на фирми или бизнес единици), Личната Информация принципно е един от прехвърлируемите активи.
 • Измама / Кредитен риск: при необходимост за предотвратяване на измама или да се намали кредитния риск, ние може да предоставим Ваша Лична Информация на други фирми и организации.
 • С Вашето съгласие: в случаи различни от по-горните, Вие ще получите съобщение, когато информация за Вас може да бъде предоставена на трети страни, и Вие ще може да изберете, дали да не споделите Вашата информация.

Виртуалните дискови данни никога не се споделят със свързани офиси, назначени представители, подизпълнители или други лица, или трети страни, поради каквато и да е причина. Всички данни на виртуалните сървъри остават на сървъри, напълно притежавани и контролирани от КлаудСигма в правната юрисдикция на Швейцария.

Ако пребивавате в Европейския съюз, моля, имайте предвид, че Личната Информация и Виртуалните Дискови Данни, които предоставяте на КлаудСигма, се съхраняват в Швейцария. Законите за защита на данните в Швейцария се различават от тези в Европейския съюз и Вие изрично се съгласявате на такъв трансфер за целта на предоставяне на информацията и услугите, които Вие изисквате от наша страна.

Събиране на информация от трети сайтове

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уеб-сайтове, чиито практики по отношение на информацията може да са различни от нашите. Вие трябва да се запознаете с обявените политики на поверителност на тези трети спрямо нас сайтове, тъй като ние нямаме контрол над информацията, която им се подава или се събира от тях.

Сигурност

Ние прилагаме мерки по сигурността, за да предотвратим неупълномощен достъп до информацията, която събираме от Вас.

Моля, имайте предвид, че е-мейл кореспонденцията с нас е в свободен текстов формат и не може да се криптира. Съобразно с това, моля не изпращайте каквато и да е чувствителна информация, като детайли за кредитни карти или профилни пароли по е-мейл.

Cookies

Cookie представлява само текстова информация, която даден уебсайт предава до браузърния cookie-файл върху харддиска на Вашия компютър, така че уебсайтът може да запомни кой сте Вие. Cookie типично съдържа името на домейна, от който е дошъл, “живота” му, както и стойност, обикновено случайно генериран номер.

Когато посещавате нашия Уебсайт, ние Ви изпращаме cookie. “Сладкишчета” могат да бъдат използвани в следните случаи:

 • За включване на персонализационните инструменти на нашия Уебсайт (които Ви дават възможността да видите наскоро прегледани страници, да запомните данни относно предпочитания език и да видите информация, в която имате участие онлайн).
 • За да ни позволят да ви държим “вписан” и упълномощен да използвате нашите услуги за известно време.
 • За създаването на анонимна, обобщена статистика, която ни позволява да разберем как потребителите използват нашия Уебсайт и, за да ни помогнат да подобрим структурата му. Ние не можем да Ви идентифицираме лично по този начин.

Два вида cookies могат да бъдат използвани на този уебсайт – session cookies, които са временни и остават в cookie-файла на Вашия браузър, докато напуснете сайта, и persistent cookies, които остават в cookie-файла на Вашия браузър за много по-дълъг период (въпреки, че времетраенето зависи от “живота” на всеки отделен cookie).

Изключване / включване на cookies

Вие може да приемете или откажете cookies чрез променяне на предпочитанията във Вашия браузър. Моля, имайте предвид, че ако откажете cookies, може да не може да използвате всички характеристики на нашия Уебсайт или услугите на КлаудСигма.

Правоохранителни действия

Ние споделяме Вашата Лична Информация и Виртуални Дискови Данни с правоохранителни структури, когато сме задължени да го направим по съдебен или административен ред със съответната юрисдикция.

Промени в тази Политика на Поверителност

Ние си запазваме правото да правим пълни или частични промени в която и да е част от тази Политика на Поверителност от време на време. Моля, преглеждайте периодично Политиката на Поверителност за промени. Освен ако не е заявено друго, нашата текуща Политика на Поверителност се прилага от време на време спрямо цялата информация, която имаме за Вас.

Как да се свържете с нас

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно тази Политика на Поверителност или за това как използваме Вашата Лична Информация и Виртуални Дискови Данни, или, ако в който и да било момент решите, че не желаете повече да запазваме или използваме каквато и да е част от Вашата Лична Информация и/или Виртуални Дискови Данни, или желаете да промените настройките на използване на Вашата Лична Информация или Виртуални Дискови Данни, моля уведомете ни чрез изпращане на е-мейл доlegal@cloudsigma.com.

Регулатор на Вашата Информация

Информацията, която ни предоставяте или ние събираме от Уебсайта или в процеса на предлагане на услуги към Вас се контролира от CLOUDSIGMA AG.

“CloudSigma” е търговското наименование и регистрирана търговска марка на CLOUDSIGMA AG.

Регистрирана в Кантон Цюрих, Швейцария : CH-020.3.034.422-0

Регистриран офис: Sägereistrasse 29, 8152, Glattbrugg, Switzerland

Последно осъвременено: 11-ти май 2010
Авторски права CLOUDSIGMA AG, 2010. Всички права запазени.

This post is also available in: English, German